تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=67)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forumdisplay.php?fid=78)
+---- موضوع: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی (/showthread.php?tid=1224)نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - اسماعیل - ۹-۱۱-۱۳۸۹ ۰۵:۴۷ عصر

24 نیروی برتر من چه مشخصه های ندارد ؟
او گریان نیست . او هیج کس برایش فرقی ندارد . او موجود درجه یک ودو وجود ندارد او به همه یک سان میدهد . او خسیس و حسود نیست .


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - امیرعباس - ۱۱-۴-۱۳۹۰ ۰۵:۳۵ عصر

نیروی برترمن خودخواه نیست و به منافع خودش نمی اندیشد. ناتوان نیست


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۵۸ عصر

او ناعادل و ترسناک نیست . انتقامجو و مغرور و نادان و ناصادق و بد اخلاق و عصبانی و ضعیف و ترسو . قضاوتگر و خسیس نیست . او گمنامی مرا نمی شکند و مقایسه گر نیست و ضعیف تر بیماری من نیست.


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - alicapitan - ۹-۷-۱۳۹۲ ۰۸:۲۳ عصر

کوچک نیست . گمنامی نمیشکند . محدود نیست . کینه توز و دروغگو نیست . ضعیف نیست . احمق ونااگاه نیست . سختگیر و نادان نیست . تلافی جو نیست
نا منظم و عجول نیست . دهن بین نیست . خشن و خسیس نیست . قضاوت نا روا نمیکند و در نهایت محدودیت ندارد....


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - mahdi.9666 - ۲۷-۱-۱۳۹۳ ۰۱:۰۸ عصر

با جواب دادن به این سوال میخواهد بدی هارو از نیروی برتر بیرون بکشم تا بتوانم راحت تر به او اعتماد کنم.نیروی برتر من
مجازاتگر نیست تنبیه کننده نیست تحمیل کننده نیست دستور وفرمان نمیدهد .زور گو نیست حسود نیست انتقام جو نیست.دروغ گو نیست کنترل کننده نیست.خود خواه نیست قضاوت کننده نیست فضول نیست ظالم نیست تلافی کننده نیست.
ترسو وترسناک نیست.از همه مهمتر نیازمند به کسی یا چیزی نیست و....


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 24قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۴۱ عصر

قضاوت و کنترل نمی کند