تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=67)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forumdisplay.php?fid=78)
+---- موضوع: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی (/showthread.php?tid=1315)برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - اسماعیل - ۱۶-۱۱-۱۳۸۹ ۰۴:۵۸ عصر

چند مثال به عنوان نمونه های از داشتن سلامت عقل بزنید ؟
1 امروز به زندگی مثبت نگاه می کنم .
2 اعتماد به نفس بالایی دارم .
3 در کار م موفق هستم .
4 با احساساتم آشتی کردم و آنها را میپذیرم .
5 مواد مخدر مصرف نمی کنم و خودم را هم در معرز آن قرار نمی دهم .


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - Shaghayegh - ۶-۱۲-۱۳۸۹ ۰۵:۴۲ عصر

*توکلم بیشتر شده و خدا رو بیشتر حس میکنم.
*برنامه ریزی دارم و بدون برنامه کاری نمی کنم.
*بیشتر از قبل به فکر زنگ تفریح هستم.
*به دنباله راه حل برای مشکلام هستم تا غصه خوردن بیخودی.
*در زمینه بهبودی بیشتر به خودم بها میدم و اون رو یه اصل مهم می دونم بیشتر از پیش خودمو دوست دارم.


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - saleh - ۴-۵-۱۳۹۱ ۰۶:۲۳ عصر

بدنبال آگاهی وارتقا بینشم در همه زمینه های سازنده هستم ،تاآنجا که امکان دارد سعی می کنم ایستا نباشم وحرکت کنم.
سعی میکنم حتی ازاتفاقات ورویداد های ناخوشایند هم در جهت بهبودیم بهره برداری کنم،از تلمبار شدن احساسات خموشم خودداری می کنم ودر بیان آنها تا آنجا که ممکن است سعی می کنم بیان احساس های من باعث آزار کسی دیگر نشود.
باهمه سعی میکنم بااحترام برخورد کنم که ذهنم از گفتارورفتار دیگران آزار نبیند. وبلاخره تمام سعیم را بکار میبرم که در دام (تعبیر،تفسیر وقضاوت)گرفتار نشوم چون هیچ رویداد آزار دهنده ای در زندگی من وجود ندارد که نشات گرفته از این سه کلمه نباشد
زندگی آبتنی کردن در حوضچه(اکنون)است


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۰۲ عصر

عدم مصرف مواد مخدر و سیگار
رعایت اصول روحانی در حد توان
راهنما داشتن و مشورت کردن
قدم کار کردن توقع برگشت سریع سلامت عقل را ندارم و در هر شرایطی سعی می کنم به جلسه بروم .
دست از تغییر دادن دیگران برداشته ام و دیگران را کنترل و قضاوت نمی کنم .سعی می کنم فقط برای امروز زندگی کنم .


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - lotca - ۲۵-۴-۱۳۹۲ ۰۲:۳۴ عصر

اینقدر سلامت عقل پیدا کرده ام که می دانم سلامت عقل ندارم و با هر چقدر مدت پاکی قابلیت انجام کارهای بی عقلانه در من وجود دارد و نیازمند مشورت و چک کردن خودم هستم


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - alicapitan - ۱۶-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۲۱ عصر

مصرف نکردن مواد مخدر . اعتماد به نیروی برتر و مشورت کردن قبل از انجام کاری . ترازنامه گرفتن . مرتب به جلسه رفتن . پیدا کردن تعادل نسبی در کارها . دیگر کارهای غیر قانونی انجام نمیدهم . در محل هایی که کارهای غیر قانونی انجام میشود قدم نمیگذارم . تجربه تلخ گذشته را تجربه نمیکنم . برای امروز هدف و برنامه دارم و برای رسیدن به ان تلاش میکنم . متوجه شدم که با صداقتم بیشتر به اهدافم میرسم . باورهای قدیمی را تغیر دادم و سعی میکنم به سمت اعتدال و تناسب بروم . با خدمت کردن و مشارکت کردن خود را در انکار رفتارها قرار نمیدهم ......


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - babi - ۲-۱۲-۱۳۹۲ ۱۱:۴۳ صبح

امروز از سیگار و قلیان و خیلی از رفتارهای آزاردهنده پرهیز میکنم.دریچه افکاراتم باز شده و خیلی از بایدها و نبایدها را تشخیص میدهم و خود را نسبت به گذشته سرزنش نمی کنم.


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - امیرجوادی - ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ ۰۴:۱۳ عصر

-موادمخدر الکل وروان گردان مصرف نمیکنم وخودمودرشرایط خطرناک قرارنمیدم بخودم ودیگران صدمه وخسارت نمیزنم به پیامدهای رفتارم فکرمیکنم وسعی میکنم عکس العمل افراطی نشون ندم درمورددیگران کمترقضاوت کرده وعجولانه تصمیم گیری نمیکنم دروغ خیلی کم میگم ورفتارهای اجباری و وسوسه هایم کمترشده ورابطه هایم درستروصمیمیترشده ومردم را دوست دارم فقط برای امروز زندگی میکنم دریچه افکارم را باز نگه داشته وتاحدی هم برنامه ریزی داشته ومشورت میکنم کارهای خوب وپسندیده را بصورت عادت انجام میدهم باخدادوست شده ومثل یک انسان زندگی میکنم دست از منم منم بداشته ام وبه وجدان جمعی احترام میذارم شاکروسپاسگزارشده ام بصورت مرتب درجلسات شرکت میکنم راهنما دارم رهجو دارم وقدمهارا کارمیکنم خدمت میکنم واصول را درهم قبول کرده ام مطالعه میکنم قوانین را رعایت میکنم خلاف نمیکنم درآمدحلال دارم خوش قول وخوش حساب وخوش اخلاق ومتعهد شده ام وروز به روز روند ایمان آوری رادر خودم تقویت میکنم خودم خوب زندگی میکنم و مزاحم زندگی دیگران نیستم و.....


RE: برگشت سلامت عقل 25 قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۴۴ عصر

جلسه میرم
قدم کار می کنم
با راهنما در تماسم
مسعولیت تمام زندگی و رفتار هایم را به عهده گرفتم
برای رشدم قدم بر می دارم