تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
دیالوگ های ماندگار سینما - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: موضوعات عمومي (/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: سینما (/forumdisplay.php?fid=429)
+--- موضوع: دیالوگ های ماندگار سینما (/showthread.php?tid=14378)

صفحه ها: 1 2 3 4 5


دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۱۵-۵-۱۳۹۳ ۰۴:۵۹ عصر

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﯽ ( 1387) - ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ


ﺍﻟﯽ : ﻳﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻴﻦ ؟
ﺍﺣﻤﺪ : ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﻪ ؟
ﺍﻟﯽ : [ﺧﻨﺪﻩ ] ﻧﻪ
ﺍﺣﻤﺪ : ﺑﭙﺮﺱ
ﺍﻟﯽ : ﭼﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻳﻦ ؟
ﺍﺣﻤﺪ : ﺍﺯ ﮐﺪﻭﻡ ﻳﮑﯽ ﺷﻮﻥ ؟
ﺍﻟﯽ : [ﺧﻨﺪﻩ ] ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻧﮕﻴﺪ
ﺍﺣﻤﺪ : ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﻭﻧﯽ ؟
ﺍﻟﯽ : ﺧﺐ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ... ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻳﮕﻪ !
ﺍﺣﻤﺪ: ﻫﻴﭽﯽ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﺪﻳﻢ . ﺩﺳﺖ
ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﻮﻧﻮ ﺷﺴﺘﻴﻢ. ﺻﺒﺤﻮﻧﻪﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ.
ﮔﻔﺖ ﺍﺣﻤﺖ ! ﺑﺴﺎ ﺁﻧﻦ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﻳﭻ ﮐﺨﻦ ﺁﻟﺴﺎﻳﻦ ﺍﻳﭻ
ﮐﺨﻦ !
ﺍﻟﯽ : ﭼﯽ ؟
ﺍﺣﻤﺪ : ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﺍﻟﯽ : ﻳﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﺍﺣﻤﺪ : ﻳﻌﻨﯽ ﻳﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻠﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﯽ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ !..


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - AMIR - ۱۵-۵-۱۳۹۳ ۰۹:۴۵ عصر

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﯾﺎﺩ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ " ﭘﺪﺭ ﮊﭘﺘﻮ " ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ !
... ...
ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻤﺎﻥ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺍﻧﺪ ...
ﺩﻧﯿﺎﯾﺸﺎﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ...


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۱۷-۵-۱۳۹۳ ۰۶:۱۴ عصر

اولیور: استن... تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟
استن : آره خوب حداقل وقت ادمو نمیگیره!

Laurel And HardyRE: دیالوگ های ماندگار سینما - AMIR - ۱۷-۵-۱۳۹۳ ۰۸:۲۹ عصر

Papillon ﻣﺮﺩ ﺟﺰﺍﻣﯽ : ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ﭘـﺎﭘـﯿـﻮﻥ‏( ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻣﮏ ﮐﻮﯾﯿﻦ ‏): ﺍﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ! ﻣﺮﺩ ﺟﺰﺍﻣﯽ: ﺳﻌﯽ ﮐﻦ
ﺑﮑﺸﯽ ‏(ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩﻥ ‏) ...‏(ﭘﺎﭘﯿﻮﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ‏) .....ﺟﺰﺍﻣﯽ : ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧـﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﺟﺰﺍﻡ
ﺧﺸﮏ ﺩﺍﺭﻡُ ﻭﺍﮔﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟!ﭘﺎﭘـﯿـﻮﻥ : ﻧـﻤـﯿـﺪﻭﻧـﺴـﺘـﻢ!


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - AMIR - ۱۷-۵-۱۳۹۳ ۰۹:۵۵ عصر

ﺩﯾﺎﻟﻮﮔﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ :
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ !


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۱۸-۵-۱۳۹۳ ۰۷:۵۴ عصر

یک جا هست که باید وایستی. یک جا هم هست که باید در ری. اما خدا نکنه جای این دو تا با هم عوض شه که دیگه تا آخر عمر بدهکار خودتی.

دندون مار... مسعود کیمیایی...


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۱۹-۵-۱۳۹۳ ۰۶:۴۲ عصر

مسعـود شصتچی: نمیدونـم چـرا تـو زنـدگیـم...هِــی نـمـیـشـه...!!

مرد هزار چهره ... مهران مدیری ...


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۲۰-۵-۱۳۹۳ ۰۹:۵۱ عصر

صلوات براي سلامتي اميرعلي، ما کاري به حکم نداريم، حکم رو کاغذ مال محکمه‌ اس، اصليت حکم مال خداست که ما و منش ريخته و گلريزون مي‌کنيم واسه کسي که آزاد مي‌شه از اين چارديواري که همه‌ دنيا چارديواريه؛ کرم مرتضي علي، يه مرد که واسه شرف و ناموسش دوازده سال رو کشيده، وجدانش بالاتر از اين پولاست که کاغذه، سلامتي سه تن: ناموس، رفيق و وطن، سلامتي سه کس: زندوني، سرباز و بي‌کس، سلامتي باغبوني که زمستونش رو از بهاربيشتر دوست داره، سلامتي آزادي، سلامتي زندونياي بي‌ملاقاتي.

مرحوم مهدي فتحي - اعتراضRE: دیالوگ های ماندگار سینما - majidmashhad - ۲۱-۵-۱۳۹۳ ۰۹:۵۵ عصر

به تعداد آدمهای روی زمین راه هست برای رسیدن به خدا.....

رضا مارمولک


RE: دیالوگ های ماندگار سینما - هادی. - ۲۲-۵-۱۳۹۳ ۰۵:۴۰ عصر

اگه مملکت دست بزرگها بود که عراقیا الان باید کنار رود لب کارون میخوندند!

دوئل
پرویز پرستویی