تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forum-13.html)
+---- انجمن: پیام امروز (/forum-601.html)
+----- انجمن: مرداد (/forum-606.html)
+----- موضوع: پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام (/thread-16623.html)پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۶-۷-۱۳۹۴ ۰۵:۲۴ عصر

ما به سه طریق می آموزیم:
اول اندیشه، که اصیل ترین است. دوم تقلید، که آسان ترین است. سوم تجربه، که تلخ ترین است.


مصرف نیکوتین به سادگی آب خوردن آغاز شد. در ابتدا فقط روزی یکی دو نخ و تفننی بود. رفیق خوبی به نظر می آمد. آن زمان اصلاً اجباری در کار نبود. به جز سُرفه های روز اول همه چیز به خوبی و لذت بخش پیش می رفت. اما به تدریج همه چیز بدتر و بدتر شد.
بیش از سی سال سیگار می کشیدم و نمی دانستم چرا تا این حد آلوده به سیگار شده ام وقتی صبح از خواب بیدار می شدم، نمی توانستم قبل از مصرف از رختخواب بیرون بیایم.
امروز از نیکوتین و سال های مصرف بیزارم. دعا می کنم که در مسیر بهبودی باقی بمانم و بیش از این با مصرف نیکوتین سلامت خود و اطرافیان را به خطر نیندازم. در دوران مصرف حتی یک دلیل برای قطع مصرف نمی آوردم، اما هزاران بهانه برای مصرف آن می تراشیدم اکنون به خود افتخار می کنم و بیش از دوران مصرف انرژی را در وجود و زندگی احساس می کنم. امروز به عنوان جاذبه ای از یک برنامه دوازده قدمی زندگی می کنم.

برای امروز، اگر وسوسه مصرف نیکوتین شدم به خود یادآور می شوم که نیکوتین دوست خوبی نیست.پیام امروز 14 مرداد - rasool-f - ۱۳-۵-۱۳۹۵ ۱۱:۳۴ عصر

(۶-۷-۱۳۹۴ ۰۵:۲۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  14 مرداد: ما به سه طریق می آموزیم:
اول اندیشه، که اصیل ترین است. دوم تقلید، که آسان ترین است. سوم تجربه، که تلخ ترین است.


مصرف نیکوتین به سادگی آب خوردن آغاز شد. در ابتدا فقط روزی یکی دو نخ و تفننی بود. رفیق خوبی به نظر می آمد. آن زمان اصلاً اجباری در کار نبود. به جز سُرفه های روز اول همه چیز به خوبی و لذت بخش پیش می رفت. اما به تدریج همه چیز بدتر و بدتر شد.
بیش از سی سال سیگار می کشیدم و نمی دانستم چرا تا این حد آلوده به سیگار شده ام وقتی صبح از خواب بیدار می شدم، نمی توانستم قبل از مصرف از رختخواب بیرون بیایم.
امروز از نیکوتین و سال های مصرف بیزارم. دعا می کنم که در مسیر بهبودی باقی بمانم و بیش از این با مصرف نیکوتین سلامت خود و اطرافیان را به خطر نیندازم. در دوران مصرف حتی یک دلیل برای قطع مصرف نمی آوردم، اما هزاران بهانه برای مصرف آن می تراشیدم اکنون به خود افتخار می کنم و بیش از دوران مصرف انرژی را در وجود و زندگی احساس می کنم. امروز به عنوان جاذبه ای از یک برنامه دوازده قدمی زندگی می کنم.

برای امروز، اگر وسوسه مصرف نیکوتین شدم به خود یادآور می شوم که نیکوتین دوست خوبی نیست.پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۳-۵-۱۳۹۶ ۱۱:۰۴ عصر

(۶-۷-۱۳۹۴ ۰۵:۲۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  ما به سه طریق می آموزیم:
اول اندیشه، که اصیل ترین است. دوم تقلید، که آسان ترین است. سوم تجربه، که تلخ ترین است.


مصرف نیکوتین به سادگی آب خوردن آغاز شد. در ابتدا فقط روزی یکی دو نخ و تفننی بود. رفیق خوبی به نظر می آمد. آن زمان اصلاً اجباری در کار نبود. به جز سُرفه های روز اول همه چیز به خوبی و لذت بخش پیش می رفت. اما به تدریج همه چیز بدتر و بدتر شد.
بیش از سی سال سیگار می کشیدم و نمی دانستم چرا تا این حد آلوده به سیگار شده ام وقتی صبح از خواب بیدار می شدم، نمی توانستم قبل از مصرف از رختخواب بیرون بیایم.
امروز از نیکوتین و سال های مصرف بیزارم. دعا می کنم که در مسیر بهبودی باقی بمانم و بیش از این با مصرف نیکوتین سلامت خود و اطرافیان را به خطر نیندازم. در دوران مصرف حتی یک دلیل برای قطع مصرف نمی آوردم، اما هزاران بهانه برای مصرف آن می تراشیدم اکنون به خود افتخار می کنم و بیش از دوران مصرف انرژی را در وجود و زندگی احساس می کنم. امروز به عنوان جاذبه ای از یک برنامه دوازده قدمی زندگی می کنم.

برای امروز، اگر وسوسه مصرف نیکوتین شدم به خود یادآور می شوم که نیکوتین دوست خوبی نیست.پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۵-۱۳۹۷ ۰۹:۳۴ صبح

(۶-۷-۱۳۹۴ ۰۵:۲۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  ما به سه طریق می آموزیم:
اول اندیشه، که اصیل ترین است. دوم تقلید، که آسان ترین است. سوم تجربه، که تلخ ترین است.


مصرف نیکوتین به سادگی آب خوردن آغاز شد. در ابتدا فقط روزی یکی دو نخ و تفننی بود. رفیق خوبی به نظر می آمد. آن زمان اصلاً اجباری در کار نبود. به جز سُرفه های روز اول همه چیز به خوبی و لذت بخش پیش می رفت. اما به تدریج همه چیز بدتر و بدتر شد.
بیش از سی سال سیگار می کشیدم و نمی دانستم چرا تا این حد آلوده به سیگار شده ام وقتی صبح از خواب بیدار می شدم، نمی توانستم قبل از مصرف از رختخواب بیرون بیایم.
امروز از نیکوتین و سال های مصرف بیزارم. دعا می کنم که در مسیر بهبودی باقی بمانم و بیش از این با مصرف نیکوتین سلامت خود و اطرافیان را به خطر نیندازم. در دوران مصرف حتی یک دلیل برای قطع مصرف نمی آوردم، اما هزاران بهانه برای مصرف آن می تراشیدم اکنون به خود افتخار می کنم و بیش از دوران مصرف انرژی را در وجود و زندگی احساس می کنم. امروز به عنوان جاذبه ای از یک برنامه دوازده قدمی زندگی می کنم.

برای امروز، اگر وسوسه مصرف نیکوتین شدم به خود یادآور می شوم که نیکوتین دوست خوبی نیست.پیام امروز 14 مرداد نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۵-۱۳۹۸ ۱۱:۴۸ صبح

(۶-۷-۱۳۹۴ ۰۵:۲۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  ما به سه طریق می آموزیم:
اول اندیشه، که اصیل ترین است. دوم تقلید، که آسان ترین است. سوم تجربه، که تلخ ترین است.


مصرف نیکوتین به سادگی آب خوردن آغاز شد. در ابتدا فقط روزی یکی دو نخ و تفننی بود. رفیق خوبی به نظر می آمد. آن زمان اصلاً اجباری در کار نبود. به جز سُرفه های روز اول همه چیز به خوبی و لذت بخش پیش می رفت. اما به تدریج همه چیز بدتر و بدتر شد.
بیش از سی سال سیگار می کشیدم و نمی دانستم چرا تا این حد آلوده به سیگار شده ام وقتی صبح از خواب بیدار می شدم، نمی توانستم قبل از مصرف از رختخواب بیرون بیایم.
امروز از نیکوتین و سال های مصرف بیزارم. دعا می کنم که در مسیر بهبودی باقی بمانم و بیش از این با مصرف نیکوتین سلامت خود و اطرافیان را به خطر نیندازم. در دوران مصرف حتی یک دلیل برای قطع مصرف نمی آوردم، اما هزاران بهانه برای مصرف آن می تراشیدم اکنون به خود افتخار می کنم و بیش از دوران مصرف انرژی را در وجود و زندگی احساس می کنم. امروز به عنوان جاذبه ای از یک برنامه دوازده قدمی زندگی می کنم.

برای امروز، اگر وسوسه مصرف نیکوتین شدم به خود یادآور می شوم که نیکوتین دوست خوبی نیست.