تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- انجمن: پیام امروز (/forumdisplay.php?fid=601)
+----- انجمن: آبان (/forumdisplay.php?fid=609)
+----- موضوع: پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام (/showthread.php?tid=16814)پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۵ صبح

بهترین راه برون رفت از مشکل، رو به رو شدن با آن است.

با وجود تمام وعده و وعیدها و تلاشهایی که طی ده سال در جهت قطع مصرف می کردم نمی توانستم قطع مصرف کنم. در سن چهل و پنج سالگی پزشکی تشخیص داده بود به بیماری آمفیزم مبتلا و در صورت ادامه مصرف نیکوتین بیش از یک سال زنده نخواهم ماند.
می دانستم که به تنهایی قادر به قطع مصرف نیستم. به نیرویی برتر ایمان داشتم که در کودکی و بزرگسالی بارها و بارها به من کمک کرده بود. پس از مراجعت از مطب دکتر به خانه رفتم. در گوشه ای خلوت با خدا به راز و نیاز نشستم. از او درخواست کمک کردم تا اعتیاد نیکوتین را از من بگیرد. از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به سیگار نزدم.
عصر آن روز شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام را در شهر خود آغاز کردم. هنوز بعد از سال ها قطع مصرف، برای تشویق تازه واردان و رساندن آنان به باور از آنچه که هنوز نمی توانند ببینند و هم چنین تمرین قدم ها و اصول روحانی در زندگی روزانه، به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم، زیرا باور دارم که ما با در میان گذاشتن آن چه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم. من اهمیت ویژه ای برای بهبودی خود قائلم.

برای امروز، اراده و سرنوشتم را به مراقبت خداوندی که درک می کنم، می سپارم و تجربه و امید و نیروی خود را با سایر اعضاء به مشارکت می گذارم.پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۸-۱۳۹۵ ۰۶:۳۸ عصر

(۱۴-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  بهترین راه برون رفت از مشکل، رو به رو شدن با آن است.

با وجود تمام وعده و وعیدها و تلاشهایی که طی ده سال در جهت قطع مصرف می کردم نمی توانستم قطع مصرف کنم. در سن چهل و پنج سالگی پزشکی تشخیص داده بود به بیماری آمفیزم مبتلا و در صورت ادامه مصرف نیکوتین بیش از یک سال زنده نخواهم ماند.
می دانستم که به تنهایی قادر به قطع مصرف نیستم. به نیرویی برتر ایمان داشتم که در کودکی و بزرگسالی بارها و بارها به من کمک کرده بود. پس از مراجعت از مطب دکتر به خانه رفتم. در گوشه ای خلوت با خدا به راز و نیاز نشستم. از او درخواست کمک کردم تا اعتیاد نیکوتین را از من بگیرد. از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به سیگار نزدم.
عصر آن روز شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام را در شهر خود آغاز کردم. هنوز بعد از سال ها قطع مصرف، برای تشویق تازه واردان و رساندن آنان به باور از آنچه که هنوز نمی توانند ببینند و هم چنین تمرین قدم ها و اصول روحانی در زندگی روزانه، به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم، زیرا باور دارم که ما با در میان گذاشتن آن چه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم. من اهمیت ویژه ای برای بهبودی خود قائلم.

برای امروز، اراده و سرنوشتم را به مراقبت خداوندی که درک می کنم، می سپارم و تجربه و امید و نیروی خود را با سایر اعضاء به مشارکت می گذارم.پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۸-۱۳۹۶ ۱۰:۴۲ صبح

(۱۴-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  بهترین راه برون رفت از مشکل، رو به رو شدن با آن است.

با وجود تمام وعده و وعیدها و تلاشهایی که طی ده سال در جهت قطع مصرف می کردم نمی توانستم قطع مصرف کنم. در سن چهل و پنج سالگی پزشکی تشخیص داده بود به بیماری آمفیزم مبتلا و در صورت ادامه مصرف نیکوتین بیش از یک سال زنده نخواهم ماند.
می دانستم که به تنهایی قادر به قطع مصرف نیستم. به نیرویی برتر ایمان داشتم که در کودکی و بزرگسالی بارها و بارها به من کمک کرده بود. پس از مراجعت از مطب دکتر به خانه رفتم. در گوشه ای خلوت با خدا به راز و نیاز نشستم. از او درخواست کمک کردم تا اعتیاد نیکوتین را از من بگیرد. از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به سیگار نزدم.
عصر آن روز شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام را در شهر خود آغاز کردم. هنوز بعد از سال ها قطع مصرف، برای تشویق تازه واردان و رساندن آنان به باور از آنچه که هنوز نمی توانند ببینند و هم چنین تمرین قدم ها و اصول روحانی در زندگی روزانه، به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم، زیرا باور دارم که ما با در میان گذاشتن آن چه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم. من اهمیت ویژه ای برای بهبودی خود قائلم.

برای امروز، اراده و سرنوشتم را به مراقبت خداوندی که درک می کنم، می سپارم و تجربه و امید و نیروی خود را با سایر اعضاء به مشارکت می گذارم.پیام امروز 14 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۴-۸-۱۳۹۷ ۱۱:۰۸ صبح

(۱۴-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  بهترین راه برون رفت از مشکل، رو به رو شدن با آن است.

با وجود تمام وعده و وعیدها و تلاشهایی که طی ده سال در جهت قطع مصرف می کردم نمی توانستم قطع مصرف کنم. در سن چهل و پنج سالگی پزشکی تشخیص داده بود به بیماری آمفیزم مبتلا و در صورت ادامه مصرف نیکوتین بیش از یک سال زنده نخواهم ماند.
می دانستم که به تنهایی قادر به قطع مصرف نیستم. به نیرویی برتر ایمان داشتم که در کودکی و بزرگسالی بارها و بارها به من کمک کرده بود. پس از مراجعت از مطب دکتر به خانه رفتم. در گوشه ای خلوت با خدا به راز و نیاز نشستم. از او درخواست کمک کردم تا اعتیاد نیکوتین را از من بگیرد. از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به سیگار نزدم.
عصر آن روز شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام را در شهر خود آغاز کردم. هنوز بعد از سال ها قطع مصرف، برای تشویق تازه واردان و رساندن آنان به باور از آنچه که هنوز نمی توانند ببینند و هم چنین تمرین قدم ها و اصول روحانی در زندگی روزانه، به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم، زیرا باور دارم که ما با در میان گذاشتن آن چه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم. من اهمیت ویژه ای برای بهبودی خود قائلم.

برای امروز، اراده و سرنوشتم را به مراقبت خداوندی که درک می کنم، می سپارم و تجربه و امید و نیروی خود را با سایر اعضاء به مشارکت می گذارم.