تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forum-13.html)
+---- انجمن: پیام امروز (/forum-601.html)
+----- انجمن: آبان (/forum-609.html)
+----- موضوع: پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام (/thread-16815.html)پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۵-۸-۱۳۹۴ ۰۵:۵۱ عصر

هر فرصتی برای ترک عادت فرصت مناسبی است.

بزرگترین هدیه ای که در مسیر بهبودی بدست آورده ام، قبول مسئولیت است. من مسئول بهبودی شخصی خود و شرکت مرتب در جلسات هستم، خواه احساسی خوب داشته باشم یا بد. حضور مرتب در جلسات ضرورت بهبودی است و مشارکت هر عضو می تواند به بهبود خود و اعضای دیگر کمک کند.
تعهد خود به سالم زندگی کردن را بر ایمان استوار کرده و آن را پذیرفته ام، حتی اگر گاهی بیماری مرا به بیراهه ببرد.
به مرور زمان و عمل کردن به تعهدات، قبول تعهد و مسئولیت پذیری آسان و آسانتر می شود.

برای امروز، تعهدی هر چند کوچک را پذیرفته و به آن عمل می کنم.پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۵-۸-۱۳۹۵ ۱۲:۱۷ صبح

(۱۵-۸-۱۳۹۴ ۰۵:۵۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  هر فرصتی برای ترک عادت فرصت مناسبی است.

بزرگترین هدیه ای که در مسیر بهبودی بدست آورده ام، قبول مسئولیت است. من مسئول بهبودی شخصی خود و شرکت مرتب در جلسات هستم، خواه احساسی خوب داشته باشم یا بد. حضور مرتب در جلسات ضرورت بهبودی است و مشارکت هر عضو می تواند به بهبود خود و اعضای دیگر کمک کند.
تعهد خود به سالم زندگی کردن را بر ایمان استوار کرده و آن را پذیرفته ام، حتی اگر گاهی بیماری مرا به بیراهه ببرد.
به مرور زمان و عمل کردن به تعهدات، قبول تعهد و مسئولیت پذیری آسان و آسانتر می شود.

برای امروز، تعهدی هر چند کوچک را پذیرفته و به آن عمل می کنم.پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۵-۸-۱۳۹۶ ۱۱:۳۶ صبح

(۱۵-۸-۱۳۹۴ ۰۵:۵۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  هر فرصتی برای ترک عادت فرصت مناسبی است.

بزرگترین هدیه ای که در مسیر بهبودی بدست آورده ام، قبول مسئولیت است. من مسئول بهبودی شخصی خود و شرکت مرتب در جلسات هستم، خواه احساسی خوب داشته باشم یا بد. حضور مرتب در جلسات ضرورت بهبودی است و مشارکت هر عضو می تواند به بهبود خود و اعضای دیگر کمک کند.
تعهد خود به سالم زندگی کردن را بر ایمان استوار کرده و آن را پذیرفته ام، حتی اگر گاهی بیماری مرا به بیراهه ببرد.
به مرور زمان و عمل کردن به تعهدات، قبول تعهد و مسئولیت پذیری آسان و آسانتر می شود.

برای امروز، تعهدی هر چند کوچک را پذیرفته و به آن عمل می کنم.پیام امروز 15 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۵-۸-۱۳۹۷ ۰۴:۴۴ عصر

(۱۵-۸-۱۳۹۴ ۰۵:۵۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  هر فرصتی برای ترک عادت فرصت مناسبی است.

بزرگترین هدیه ای که در مسیر بهبودی بدست آورده ام، قبول مسئولیت است. من مسئول بهبودی شخصی خود و شرکت مرتب در جلسات هستم، خواه احساسی خوب داشته باشم یا بد. حضور مرتب در جلسات ضرورت بهبودی است و مشارکت هر عضو می تواند به بهبود خود و اعضای دیگر کمک کند.
تعهد خود به سالم زندگی کردن را بر ایمان استوار کرده و آن را پذیرفته ام، حتی اگر گاهی بیماری مرا به بیراهه ببرد.
به مرور زمان و عمل کردن به تعهدات، قبول تعهد و مسئولیت پذیری آسان و آسانتر می شود.

برای امروز، تعهدی هر چند کوچک را پذیرفته و به آن عمل می کنم.