تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- انجمن: پیام امروز (/forumdisplay.php?fid=601)
+----- انجمن: آبان (/forumdisplay.php?fid=609)
+----- موضوع: پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام (/showthread.php?tid=16823)پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۷-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۴۸ صبح

آزادی مانند تولد است، با آن که آزادیم اما بنده ایم.

از وقتی به دیوانگی مصرف نیکوتین پایان دادم،، دگرگونی های بسیاری در زندگی ام رخ داده است. این دگرگونی ها به واسطه تشویق و حمایت بلاعوض انجمن نیکوتینی های گمنام به وقوع پیوسته است. امروز هفت سال است که رها از مصرف نیکوتین زندگی خوبی دارم.
از این که دائم به فکر مصرف باشم رها شده ام. از اینکه برای خرید یک پاکت سیگار دزدکی از محل کار خارج شوم، آزاد شده ام. از این که امروز تصمیم بگیرم قطع مصرف کنم و روز بعد با شرمساری به مصرف ادامه دهم، آزاد شده ام. از این که در هر ارتباط و فعالیت به فکر مصرف باشم آزاد شده ام.
من به خاطر کشیدن سیگار فرزند خود را قبل از عمل جراحی در حالی که التماس می کرد تنها گذاشتم. وقتی فرزند دیگرم به خاطر مصرف نیکوتینم تصمیم به ترک خانه گرفت به او اهمیتی ندادم.
در هفت سال گذشته توانسته ام به هر جا مایل بودم مسافرت کنم، با فکر باز کار کنم، حق و حقوق خانواده را رعایت کنم، با فرزندان و نوه هایم صحبت کنم و مهم تر از همه از اسارت نیکوتین، قدرتمندترین ماده مخدر شناخته شده در جهان رهایی یابم.

برای امروز، به خاطر زندگی بدون مصرف نیکوتین، شکرگزارم.پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۷-۸-۱۳۹۵ ۱۰:۲۱ صبح

(۱۷-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۴۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  آزادی مانند تولد است، با آن که آزادیم اما بنده ایم.

از وقتی به دیوانگی مصرف نیکوتین پایان دادم،، دگرگونی های بسیاری در زندگی ام رخ داده است. این دگرگونی ها به واسطه تشویق و حمایت بلاعوض انجمن نیکوتینی های گمنام به وقوع پیوسته است. امروز هفت سال است که رها از مصرف نیکوتین زندگی خوبی دارم.
از این که دائم به فکر مصرف باشم رها شده ام. از اینکه برای خرید یک پاکت سیگار دزدکی از محل کار خارج شوم، آزاد شده ام. از این که امروز تصمیم بگیرم قطع مصرف کنم و روز بعد با شرمساری به مصرف ادامه دهم، آزاد شده ام. از این که در هر ارتباط و فعالیت به فکر مصرف باشم آزاد شده ام.
من به خاطر کشیدن سیگار فرزند خود را قبل از عمل جراحی در حالی که التماس می کرد تنها گذاشتم. وقتی فرزند دیگرم به خاطر مصرف نیکوتینم تصمیم به ترک خانه گرفت به او اهمیتی ندادم.
در هفت سال گذشته توانسته ام به هر جا مایل بودم مسافرت کنم، با فکر باز کار کنم، حق و حقوق خانواده را رعایت کنم، با فرزندان و نوه هایم صحبت کنم و مهم تر از همه از اسارت نیکوتین، قدرتمندترین ماده مخدر شناخته شده در جهان رهایی یابم.

برای امروز، به خاطر زندگی بدون مصرف نیکوتین، شکرگزارم.پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۷-۸-۱۳۹۶ ۰۵:۰۷ عصر

(۱۷-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۴۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  آزادی مانند تولد است، با آن که آزادیم اما بنده ایم.

از وقتی به دیوانگی مصرف نیکوتین پایان دادم،، دگرگونی های بسیاری در زندگی ام رخ داده است. این دگرگونی ها به واسطه تشویق و حمایت بلاعوض انجمن نیکوتینی های گمنام به وقوع پیوسته است. امروز هفت سال است که رها از مصرف نیکوتین زندگی خوبی دارم.
از این که دائم به فکر مصرف باشم رها شده ام. از اینکه برای خرید یک پاکت سیگار دزدکی از محل کار خارج شوم، آزاد شده ام. از این که امروز تصمیم بگیرم قطع مصرف کنم و روز بعد با شرمساری به مصرف ادامه دهم، آزاد شده ام. از این که در هر ارتباط و فعالیت به فکر مصرف باشم آزاد شده ام.
من به خاطر کشیدن سیگار فرزند خود را قبل از عمل جراحی در حالی که التماس می کرد تنها گذاشتم. وقتی فرزند دیگرم به خاطر مصرف نیکوتینم تصمیم به ترک خانه گرفت به او اهمیتی ندادم.
در هفت سال گذشته توانسته ام به هر جا مایل بودم مسافرت کنم، با فکر باز کار کنم، حق و حقوق خانواده را رعایت کنم، با فرزندان و نوه هایم صحبت کنم و مهم تر از همه از اسارت نیکوتین، قدرتمندترین ماده مخدر شناخته شده در جهان رهایی یابم.

برای امروز، به خاطر زندگی بدون مصرف نیکوتین، شکرگزارم.پیام امروز 17 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۷-۸-۱۳۹۷ ۰۱:۱۸ عصر

(۱۷-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۴۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  آزادی مانند تولد است، با آن که آزادیم اما بنده ایم.

از وقتی به دیوانگی مصرف نیکوتین پایان دادم،، دگرگونی های بسیاری در زندگی ام رخ داده است. این دگرگونی ها به واسطه تشویق و حمایت بلاعوض انجمن نیکوتینی های گمنام به وقوع پیوسته است. امروز هفت سال است که رها از مصرف نیکوتین زندگی خوبی دارم.
از این که دائم به فکر مصرف باشم رها شده ام. از اینکه برای خرید یک پاکت سیگار دزدکی از محل کار خارج شوم، آزاد شده ام. از این که امروز تصمیم بگیرم قطع مصرف کنم و روز بعد با شرمساری به مصرف ادامه دهم، آزاد شده ام. از این که در هر ارتباط و فعالیت به فکر مصرف باشم آزاد شده ام.
من به خاطر کشیدن سیگار فرزند خود را قبل از عمل جراحی در حالی که التماس می کرد تنها گذاشتم. وقتی فرزند دیگرم به خاطر مصرف نیکوتینم تصمیم به ترک خانه گرفت به او اهمیتی ندادم.
در هفت سال گذشته توانسته ام به هر جا مایل بودم مسافرت کنم، با فکر باز کار کنم، حق و حقوق خانواده را رعایت کنم، با فرزندان و نوه هایم صحبت کنم و مهم تر از همه از اسارت نیکوتین، قدرتمندترین ماده مخدر شناخته شده در جهان رهایی یابم.

برای امروز، به خاطر زندگی بدون مصرف نیکوتین، شکرگزارم.