تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forum-13.html)
+---- انجمن: پیام امروز (/forum-601.html)
+----- انجمن: آبان (/forum-609.html)
+----- موضوع: پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام (/thread-16834.html)پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۸-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ صبح

مثبت ها را بزرگ، منفی ها را کوچک و به مثبت ها بها بده. هیچ وقت در میان این دو خود را گرفتار نکن.

در زمان مصرف در تلاش برای قطع مصرف نیکوتین ترازنامه ای از دفعات مصرف و احساسی که به هنگام مصرف داشتم تهیه می کردم. هر بار با این فکر که تهیه ترازنامه کار خوشایندی نیست، از ادامه آن خودداری می کردم. امروز که چند سال از قطع مصرف می گذرد، دریافته ام که فقط به یک دلیل از ادامه تهیه ترازنامه اجتناب می کردم و آن تمرکز بر محرومیت های قطع مصرف بود. افکارم بر کارهایی که می بایست برای قطع مصرف انجام می دادم و ناراحتی های حاصل از آن متمرکز بود. سرانجام اتفاقی که می افتاد به سود من نبود.
این موضوع را زمانی کشف کردم که تصمیم به کاهش وزن گرفتم. می بایست ترازنامه ای از کارهایی که برای کاهش وزن لازم بود تهیه می کردم. ترازنامه شامل کارهایی بود که انجام آن برایم خوشایند نبود مانند: محرومیت از مزه کیک و شیرینی، بستنی، برنج، غذاهای چرب و نرم و این قبیل چیزها. مسلماً محرومیت از این ها باعث ناراحتی می شد و هیچ کس مایل به چشیدن طعم تلخ ناراحتی نیست. لذا تصمیم گرفتم فهرستی از مشکلاتی که اضافه وزن برایم به وجود آورده و دستاوردهای ناشی از کاهش وزن تهیه کنم.
زمانی موفق به قطع مصرف نیکوتین شدم که هر بار در زمان وسوسه شروع به شکرگزاری به خاطر چیزهایی که داشتم کردم و هر بار در زمان وسوسه با خود می اندیشیدم که خدا را شکر که دیگر برده و اسیر نیکوتین نیستم.
تراز نامه ابزاری است که اکنون آن را برای رو به رویی و ریشه کنی هر عادت ناپسند به کار می برم. هدایا و نعمت های این برنامه همواره در حال ظاهر شدن در زندگیم هستند.

برای امروز، لحظه ای تأمل و برای همه چیزهایی که دریافت و همه چیزهایی که می بخشم شکرگزاری می کنم.پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۸-۸-۱۳۹۵ ۰۶:۱۶ عصر

(۱۸-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  مثبت ها را بزرگ، منفی ها را کوچک و به مثبت ها بها بده. هیچ وقت در میان این دو خود را گرفتار نکن.

در زمان مصرف در تلاش برای قطع مصرف نیکوتین ترازنامه ای از دفعات مصرف و احساسی که به هنگام مصرف داشتم تهیه می کردم. هر بار با این فکر که تهیه ترازنامه کار خوشایندی نیست، از ادامه آن خودداری می کردم. امروز که چند سال از قطع مصرف می گذرد، دریافته ام که فقط به یک دلیل از ادامه تهیه ترازنامه اجتناب می کردم و آن تمرکز بر محرومیت های قطع مصرف بود. افکارم بر کارهایی که می بایست برای قطع مصرف انجام می دادم و ناراحتی های حاصل از آن متمرکز بود. سرانجام اتفاقی که می افتاد به سود من نبود.
این موضوع را زمانی کشف کردم که تصمیم به کاهش وزن گرفتم. می بایست ترازنامه ای از کارهایی که برای کاهش وزن لازم بود تهیه می کردم. ترازنامه شامل کارهایی بود که انجام آن برایم خوشایند نبود مانند: محرومیت از مزه کیک و شیرینی، بستنی، برنج، غذاهای چرب و نرم و این قبیل چیزها. مسلماً محرومیت از این ها باعث ناراحتی می شد و هیچ کس مایل به چشیدن طعم تلخ ناراحتی نیست. لذا تصمیم گرفتم فهرستی از مشکلاتی که اضافه وزن برایم به وجود آورده و دستاوردهای ناشی از کاهش وزن تهیه کنم.
زمانی موفق به قطع مصرف نیکوتین شدم که هر بار در زمان وسوسه شروع به شکرگزاری به خاطر چیزهایی که داشتم کردم و هر بار در زمان وسوسه با خود می اندیشیدم که خدا را شکر که دیگر برده و اسیر نیکوتین نیستم.
تراز نامه ابزاری است که اکنون آن را برای رو به رویی و ریشه کنی هر عادت ناپسند به کار می برم. هدایا و نعمت های این برنامه همواره در حال ظاهر شدن در زندگیم هستند.

برای امروز، لحظه ای تأمل و برای همه چیزهایی که دریافت و همه چیزهایی که می بخشم شکرگزاری می کنم.پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۸-۸-۱۳۹۶ ۱۱:۱۹ صبح

(۱۸-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  مثبت ها را بزرگ، منفی ها را کوچک و به مثبت ها بها بده. هیچ وقت در میان این دو خود را گرفتار نکن.

در زمان مصرف در تلاش برای قطع مصرف نیکوتین ترازنامه ای از دفعات مصرف و احساسی که به هنگام مصرف داشتم تهیه می کردم. هر بار با این فکر که تهیه ترازنامه کار خوشایندی نیست، از ادامه آن خودداری می کردم. امروز که چند سال از قطع مصرف می گذرد، دریافته ام که فقط به یک دلیل از ادامه تهیه ترازنامه اجتناب می کردم و آن تمرکز بر محرومیت های قطع مصرف بود. افکارم بر کارهایی که می بایست برای قطع مصرف انجام می دادم و ناراحتی های حاصل از آن متمرکز بود. سرانجام اتفاقی که می افتاد به سود من نبود.
این موضوع را زمانی کشف کردم که تصمیم به کاهش وزن گرفتم. می بایست ترازنامه ای از کارهایی که برای کاهش وزن لازم بود تهیه می کردم. ترازنامه شامل کارهایی بود که انجام آن برایم خوشایند نبود مانند: محرومیت از مزه کیک و شیرینی، بستنی، برنج، غذاهای چرب و نرم و این قبیل چیزها. مسلماً محرومیت از این ها باعث ناراحتی می شد و هیچ کس مایل به چشیدن طعم تلخ ناراحتی نیست. لذا تصمیم گرفتم فهرستی از مشکلاتی که اضافه وزن برایم به وجود آورده و دستاوردهای ناشی از کاهش وزن تهیه کنم.
زمانی موفق به قطع مصرف نیکوتین شدم که هر بار در زمان وسوسه شروع به شکرگزاری به خاطر چیزهایی که داشتم کردم و هر بار در زمان وسوسه با خود می اندیشیدم که خدا را شکر که دیگر برده و اسیر نیکوتین نیستم.
تراز نامه ابزاری است که اکنون آن را برای رو به رویی و ریشه کنی هر عادت ناپسند به کار می برم. هدایا و نعمت های این برنامه همواره در حال ظاهر شدن در زندگیم هستند.

برای امروز، لحظه ای تأمل و برای همه چیزهایی که دریافت و همه چیزهایی که می بخشم شکرگزاری می کنم.پیام امروز 18 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۸-۸-۱۳۹۷ ۰۵:۱۹ عصر

(۱۸-۸-۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  مثبت ها را بزرگ، منفی ها را کوچک و به مثبت ها بها بده. هیچ وقت در میان این دو خود را گرفتار نکن.

در زمان مصرف در تلاش برای قطع مصرف نیکوتین ترازنامه ای از دفعات مصرف و احساسی که به هنگام مصرف داشتم تهیه می کردم. هر بار با این فکر که تهیه ترازنامه کار خوشایندی نیست، از ادامه آن خودداری می کردم. امروز که چند سال از قطع مصرف می گذرد، دریافته ام که فقط به یک دلیل از ادامه تهیه ترازنامه اجتناب می کردم و آن تمرکز بر محرومیت های قطع مصرف بود. افکارم بر کارهایی که می بایست برای قطع مصرف انجام می دادم و ناراحتی های حاصل از آن متمرکز بود. سرانجام اتفاقی که می افتاد به سود من نبود.
این موضوع را زمانی کشف کردم که تصمیم به کاهش وزن گرفتم. می بایست ترازنامه ای از کارهایی که برای کاهش وزن لازم بود تهیه می کردم. ترازنامه شامل کارهایی بود که انجام آن برایم خوشایند نبود مانند: محرومیت از مزه کیک و شیرینی، بستنی، برنج، غذاهای چرب و نرم و این قبیل چیزها. مسلماً محرومیت از این ها باعث ناراحتی می شد و هیچ کس مایل به چشیدن طعم تلخ ناراحتی نیست. لذا تصمیم گرفتم فهرستی از مشکلاتی که اضافه وزن برایم به وجود آورده و دستاوردهای ناشی از کاهش وزن تهیه کنم.
زمانی موفق به قطع مصرف نیکوتین شدم که هر بار در زمان وسوسه شروع به شکرگزاری به خاطر چیزهایی که داشتم کردم و هر بار در زمان وسوسه با خود می اندیشیدم که خدا را شکر که دیگر برده و اسیر نیکوتین نیستم.
تراز نامه ابزاری است که اکنون آن را برای رو به رویی و ریشه کنی هر عادت ناپسند به کار می برم. هدایا و نعمت های این برنامه همواره در حال ظاهر شدن در زندگیم هستند.

برای امروز، لحظه ای تأمل و برای همه چیزهایی که دریافت و همه چیزهایی که می بخشم شکرگزاری می کنم.