تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forum-13.html)
+---- انجمن: پیام امروز (/forum-601.html)
+----- انجمن: اسفند (/forum-613.html)
+----- موضوع: پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام (/thread-16901.html)پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۳۰-۸-۱۳۹۴ ۰۴:۳۳ عصر

به دنبال حقیقت نمی گردم. فقط باورهای زندگی بخش را جایگزین باورهای غلط می کنم.

یکی از بهترین دستاوردهای بهبودی برای من رسیدن به ارتباطی آگاهتنه با خداوند بود تا به درکی از او برسم. در دوران مصرف برای رسیدن به خدا تقلا می کردم. در انزوا و هیچ ارتباط روحانی در زندگی دست و پا می زدم. اعضای انجمن به من آموختند تا ارتباط آگاهانه با خداند را ارتقاء بخشم.
در قدم های دوازده گانه آموختم فقط برای آگاهی از خواست خدا و قدرت به انجام رساندن آن دعا کنم. خواست و اراده خداوند برای من مصرف نیکوتین نیست بلکه رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است.
من بر این باورم که خداوند یار و همراهم در زندگی است. شاید مهم نباشد که بدانم خدا کیست یا چیست! اما بسیار مهم است که به این نیرو اعتماد کنم و ارتباطی عمیق با او برقرار کنم.

برای امروز، دعا می کنم و ایمان دارم خواست خدا برای من شاد و مسرور بودن است.پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۲۴-۱۲-۱۳۹۵ ۰۹:۲۶ صبح

(۳۰-۸-۱۳۹۴ ۰۴:۳۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  به دنبال حقیقت نمی گردم. فقط باورهای زندگی بخش را جایگزین باورهای غلط می کنم.

یکی از بهترین دستاوردهای بهبودی برای من رسیدن به ارتباطی آگاهتنه با خداوند بود تا به درکی از او برسم. در دوران مصرف برای رسیدن به خدا تقلا می کردم. در انزوا و هیچ ارتباط روحانی در زندگی دست و پا می زدم. اعضای انجمن به من آموختند تا ارتباط آگاهانه با خداند را ارتقاء بخشم.
در قدم های دوازده گانه آموختم فقط برای آگاهی از خواست خدا و قدرت به انجام رساندن آن دعا کنم. خواست و اراده خداوند برای من مصرف نیکوتین نیست بلکه رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است.
من بر این باورم که خداوند یار و همراهم در زندگی است. شاید مهم نباشد که بدانم خدا کیست یا چیست! اما بسیار مهم است که به این نیرو اعتماد کنم و ارتباطی عمیق با او برقرار کنم.

برای امروز، دعا می کنم و ایمان دارم خواست خدا برای من شاد و مسرور بودن است.پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۲۴-۱۲-۱۳۹۶ ۰۸:۲۰ عصر

(۳۰-۸-۱۳۹۴ ۰۴:۳۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  به دنبال حقیقت نمی گردم. فقط باورهای زندگی بخش را جایگزین باورهای غلط می کنم.

یکی از بهترین دستاوردهای بهبودی برای من رسیدن به ارتباطی آگاهتنه با خداوند بود تا به درکی از او برسم. در دوران مصرف برای رسیدن به خدا تقلا می کردم. در انزوا و هیچ ارتباط روحانی در زندگی دست و پا می زدم. اعضای انجمن به من آموختند تا ارتباط آگاهانه با خداند را ارتقاء بخشم.
در قدم های دوازده گانه آموختم فقط برای آگاهی از خواست خدا و قدرت به انجام رساندن آن دعا کنم. خواست و اراده خداوند برای من مصرف نیکوتین نیست بلکه رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است.
من بر این باورم که خداوند یار و همراهم در زندگی است. شاید مهم نباشد که بدانم خدا کیست یا چیست! اما بسیار مهم است که به این نیرو اعتماد کنم و ارتباطی عمیق با او برقرار کنم.

برای امروز، دعا می کنم و ایمان دارم خواست خدا برای من شاد و مسرور بودن است.پیام امروز 24 اسفند نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۲۴-۱۲-۱۳۹۷ ۱۱:۳۲ صبح

(۳۰-۸-۱۳۹۴ ۰۴:۳۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط:  به دنبال حقیقت نمی گردم. فقط باورهای زندگی بخش را جایگزین باورهای غلط می کنم.

یکی از بهترین دستاوردهای بهبودی برای من رسیدن به ارتباطی آگاهتنه با خداوند بود تا به درکی از او برسم. در دوران مصرف برای رسیدن به خدا تقلا می کردم. در انزوا و هیچ ارتباط روحانی در زندگی دست و پا می زدم. اعضای انجمن به من آموختند تا ارتباط آگاهانه با خداند را ارتقاء بخشم.
در قدم های دوازده گانه آموختم فقط برای آگاهی از خواست خدا و قدرت به انجام رساندن آن دعا کنم. خواست و اراده خداوند برای من مصرف نیکوتین نیست بلکه رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است.
من بر این باورم که خداوند یار و همراهم در زندگی است. شاید مهم نباشد که بدانم خدا کیست یا چیست! اما بسیار مهم است که به این نیرو اعتماد کنم و ارتباطی عمیق با او برقرار کنم.

برای امروز، دعا می کنم و ایمان دارم خواست خدا برای من شاد و مسرور بودن است.